บวบลม

ชื่อเครื่องยา

บวบลม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

จุกโรหินี

ได้จาก

ใบ ราก ทั้งต้น

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

บวบลม

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

จุกโรหินี กล้วยไม้ (เหนือ) บวบลม (นครราชสีมา, อุบลราชธานี) เถาพุงปลา (ภาคตะวันออก ระยอง) พุงปลาช่อน (กลาง) นมตำไร(เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dischidia major (Vahl) Merr.

ชื่อพ้อง

Dischidia rafflesiana

ชื่อวงศ์

Asclepiadaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ หรือออกใบเดียว ผิวเรียบ ใบอวบน้ำ มีรูปร่างคล้ายถุง กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร จะแบนเป็นเหลี่ยม ด้านนอกมีสีเขียว ด้านในมีสีม่วง ทั้งต้นมีรสฝาด สุขุม

 

เครื่องยา บวบลม

 

เครื่องยา บวบลม

 

บวบลม(สด)

 

บวบลม(สด)

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ยาพื้นบ้าน: ใช้ ทั้งต้น รสฝาดสุขุม ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง เนื่องจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ใบ รสฝาดสุขม ใช้เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องร่วง แก้ท้องเดิน แก้บิด แก้อาเจียน แก้ปวดเบ่ง มูกเลือด เสมหะผิดปกติ ใช้ภายนอกเป็นยาสมานแผล ราก รสฝาดสุขุม แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก้บิด แก้ปวดเบ่ง แก้เสมหะพิการ สมานแผล แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ลมปลายไข้ ใช้ภายนอกเป็นยาสมานแผล รากนำมาเคี้ยวกับพลู เป็นยาแก้ไอ
           ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี: ใช้ ทั้งต้น เข้ายาแก้โรคตับพิการ เถา ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม
           ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา: ใช้ ราก ทาแผล เพื่อสมานแผล

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.com


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting