กล้วยตีบ

ชื่อเครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ราก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Musa ABB group (triploid) cv. ‘teep’

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Musaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

         รากมีรูปร่างกลมยาว สีน้ำตาลดำ รสฝาดเย็น  มีเส้นใยมาก (กล้วยตีบเป็นกล้วยพันธุ์ลูกผสม ระหว่างกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) มีจีโนม “A” และกล้วยตานี (Musa balbisiana Colla) มีจีโนม “B” โดยกล้วยตีบมีจีโนมของกล้วยป่า (A) ร้อยละ 33

หมายเหตุ : กล้วยตีบมีลักษณะคล้ายกล้วยตานี แต่ใบและผลเล็กกว่า ใบสั้นกว่ากล้วยตานี ในหนึ่งเครือมี 1-2 หวี ในหนึ่งหวีมี 7-8 ผล ผลเล็กกว่ากล้วยตานี ไม่นิยมปลูกไว้รับประทาน แต่ปลูกเพื่อใช้ทำยา

 

                                                      

                                                                                                             เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

                                                                   

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

 

                                                                     

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:      -

         

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ราก มีรสฝาดเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้โรคปากเปื่อย แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ และกล้ามเนื้อ แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด แก้พิษภายนอก ใบมวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก  ต้มอาบแก้ผื่นคันตามผิวหนัง 

          พิกัดยาไทย: รากกล้วยตีบจัดอยู่ใน “พิกัดตรีอมฤต” ประกอบด้วยตัวยาสามอย่าง ได้แก่ รากกล้วยตีบ รากกระดอม และรากมะกอก ในปริมาณเท่ากัน มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ ทำให้เจริญอาหาร

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้รากกล้วยตีบในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของรากกล้วยตีบร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:              -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          รากพบสารกลุ่มแทนนิน

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:               -

การศึกษาทางคลินิก:                      -

อาการไม่พึงประสงค์:                      -

การศึกษาทางพิษวิทยา:                  -

 

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.com


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting