ขันทองพยาบาท

ชื่อเครื่องยา

ขันทองพยาบาท

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

แก่น

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ขันทองพยาบาท

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ดูกใส (อีสาน) ยางปลอก ยายปลวก ฮ่อสะพานควาย (แพร่ น่าน) ขันทองพยาบาท (ภาคกลาง) ดูกหิน (สระบุรี) ข้าวตาก (กาญจนบุรี) มะดูกเลื่อม (เหนือ) ขันทอง (พิษณุโลก) ขุนทอง (ประจวบคีรีขันธ์) กระดูก (ใต้) ป่าช้าหมอง ดูกไทร ขอบนางนั่ง สลอดน้ำ มะดูกดง ข้าวตาก ขนุนดง เจิง หมากดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อพ้อง

Gelonium affine S.Moore, G. bifarium Roxb. ex Willd., G. fascuculatum Roxb., G. multiflorum A.Juss., G. obtusum Miq., G. oxyphyllum Miq., G. sumatranum S.Moore, G. tenuifolium Ridl., Suregada affinis (S.Moore) Croizat, S. bifaria (Roxb. ex Willd.) Baill, S. glabra Roxb., S. oxyphylla (Miq.) Kuntze, S. sumatrana (S.Moore) Croizat, S. tenuifolia

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา

          แก่นเรียบ เนื้อแก่นสีเหลืองอ่อน

 

 

เครื่องยา ขันทองพยาบาท

 

เครื่องยา ขันทองพยาบาท

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี

          ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ

          ตำรายาไทย  แก่น รสเฝื่อนเมา แก้โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน แก้ลมพิษ แก้ประดง แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด แก้กามโรค เนื้อไม้ รสเมาเบื่อ แก้กามโรค แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง แก้มะเร็งคุดทะราด แก้กลากเกลื้อน แก้ลมพิษ แก้ประดงผื่นคัน แก้ประดง แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน แก้ลมและโลหิตเป็นพิษ

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ขันทองพยาบาทในตำรับ “ยาผสมเถาวัลย์เปรียง” มีส่วนประกอบของแก่นขันทองพยาบาทร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา         -

องค์ประกอบทางเคมี               -

การศึกษาทางเภสัชวิทยา         -

การศึกษาทางคลินิก                -

อาการไม่พึงประสงค์                -

การศึกษาทางพิษวิทยา            -

 

    ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา         www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง                   : www.thaiherbarium.com

ข้อมูลตำรับยาผสมเถาวัลย์เปรียง  : www.thai-remedy.com

   

 

 


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting