สารส้ม

ชื่อเครื่องยา

สารส้ม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

หินส้ม

ได้จาก

ธาตุวัตถุ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            ผลึกก้อนใส หรือสีขาว มัวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก หากสะตุแล้ว จะเป็นผงสีขาว (วิธีสะตุ นำสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดี จึงยกลงจากไฟ นำไปปรุงยาได้)

 

เครื่องยา สารส้ม (ยังไม่ได้สะตุ)

 

เครื่องยา สารส้มสะตุ

 

เครื่องยา สารส้มสะตุ

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

          ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย รสฝาดเปรี้ยว สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน และหนองเรื้อรัง ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ขับฟอกล้างโลหิตระดู แก้รำมะนาดเหงือกเป็นแผลบวม ทำให้ฟันมั่นคง แก้แผลในปากคอ สมานแผล ห้ามเลือดในแผลเล็ก ทำให้หนองแห้ง เป็นยากัดฝ้า ใช้ล้างหูแก้แผลในหู และหูเป็นน้ำหนวก เคยนิยมนำสารส้มมาทารักแร้เพื่อดับกลิ่น หรือใช้แกว่งในน้ำขุ่นให้ใส

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ปรากฏการใช้สารส้มสะตุ ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในกลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ตำรับ “ยาประสะมะแว้ง”  มีสรรพคุณใช้บรรเทาอาการ ไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ขับเสมหะ

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

            เป็นเกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียมที่มีผลึกน้ำอยู่ด้วย มี 2 ชนิด คือ เกลือโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (K2SO4.Al2(SO4)3.24 H2O และ เกลือแอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24 H2O

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

         ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:

        ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:

       ไม่มีข้อมูล

 

ข้อมูลตำรับยาประสะมะแว้ง : www.thai-remedy.com


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting