มหาสดำ

ชื่อเครื่องยา

มหาสดำ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

เนื้อไม้ ราก เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

มหาสดำ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathea podophylla (Hook.) Copel.

ชื่อพ้อง

Alsophila kohchangensis C. Chr., Gymnosphaera podophylla

ชื่อวงศ์

Cyatheaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            เหง้ามีผิวด้านนอกสีน้ำตาลดำ ค่อนข้างขรุขระ เนื้อเหง้าด้านในสีเหลือง ปนน้ำตาล เมื่อตัดเหง้าตามขวาง พบลักษณะรอยของเนื้อไม้มีรูปร่างไม่แน่นอน มีสีเหลืองอ่อน เรียงแทรกตัวเป็นวงรอบแกนกลางเหง้า และพบรงควัตถุสีดำ เป็นจุดกลม กระจายทั่วเนื้อราก

 

เครื่องยา มหาสดำ

 

 

เครื่องยา มหาสดำ

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

           ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย เนื้อไม้ รสเย็น แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ที่มีแว่นวงสีม่วงดำแดงผุดตามผิวหนัง ทำให้มีอาการร้อนระส่ำระสาย ดับพิษร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้กาฬพิษในกระดูก มักใช้ร่วมกับมหาสแดง และมหาละลาย โดยใช้เนื้อไม้ปรุงเป็นยาดับพิษร้อน แก้กาฬ แก้ไข้ทุกชนิด ใช้ฝนทาเกลื่อนฝี แก้อักเสบ แก้บวม

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้มหาสดำร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:

           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:

          ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:

         ไม่มีข้อมูล

 

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.com


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting