สิรินธรวัลลี

ชื่อเครื่องยา

สิรินธรวัลลี

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

สามสิบสองประดง

ได้จาก

เถา เนื้อไม้

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

สามสิบสองประดง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

สิรินธรวัลลี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)

ชื่อพ้อง

Phanera sirindhorniae

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Caesalpinioideae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ไม้เถา ยาวได้ถึง 10-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง เถาแก่เกลี้ยง เปลือกเถาเรียบ ลักษณะเถาบิดตามแนวยาวเล็กน้อย เนื้อไม้ภายใน สีน้ำตาลเข้มออกแดง ภาคตัดขวางของเถาที่มีขนาดใหญ่ พบลวดลายที่เนื้อไม้ เป็นกลุ่มๆสีน้ำตาลอ่อนคล้ายรูปดอกไม้หยักไปมา มีลักษณะเฉพาะ

 

เครื่องยา สามสิบสองประดง

 

เครื่องยา สามสิบสองประดง

 


เครื่องยา สามสิบสองประดง

 

เครื่องยา สามสิบสองประดง

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: เนื้อไม้ใช้รักษาอาการประดงที่เกิดจากระบบโลหิตในร่างกายชนิดต่างๆ รวมเรียกว่า ประดงทั้งสามสิบสองประการ อาการโดยรวมคือเป็นเม็ด ผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ลมพิษ หรือภูมิแพ้ต่างๆ

           ตำรายาพื้นบ้านมุกดาหาร: ใช้ แก้โรคประดง บำรุงกำลัง

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.com


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting