จันทน์แดง

ชื่อสมุนไพร

จันทน์แดง

ชื่ออื่นๆ

ลักกะจันทน์ ลักจั่น(กลาง) จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena loureiroi Gagnep.

ชื่อพ้อง

Aletris cochinchinensis Lour., Dracaena saposchnikowii Regel., Draco saposchnikowii (Regel) Kuntze., Pleomele cochinchinensis Merr. ex Gagnep., Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen

ชื่อวงศ์

Dracaenaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
            ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น สูง 1.5-4 เมตร ต้นโตเต็มที่อาจสูงถึง 17 เมตร ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง มีเรือนยอดได้ถึง 100 ยอด  เปลือกเกลี้ยงสีเทานวล อาจแตกสาขาออกจากลำต้นใหญ่ได้ มีรอยแผลของใบกลมๆติดๆกัน ตลอดลำต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ที่ปลายยอด รูปใบแคบเรียวยาว ปลายแหลม กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 45-80 เซนติเมตร ฐานใบจะโอบคลุมลำต้น ไม่มีก้านใบ เนื้อใบหนา ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อห้อยเป็นพวงขนาดใหญ่ตามซอกใบ และปลายยอด โค้งห้อยลง ช่อยาวประมาณ 45-100 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมากมายหลายพันดอก ดอกขนาดเล็กสีขาวครีม หรือเขียวอมเหลือง กลางดอกมีจุดสีแดงสด กลีบดอก 6 กลีบ ขนาดดอก 0.7-1 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 6 อัน ก้านเกสรกว้างเท่ากับอับเรณู  ก้านเกสรตัวเมียปลายแยก 3 พู ชั้นกลีบเลี้ยง เป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นพูแคบๆ 6 พู ไม่ซ้อนกัน ผลเป็นช่อพวงโต ผลมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร รูปทรงกลม สีน้ำตาลอมเขียว ผิวผลเรียบ มักจะมี 1 เมล็ด เมื่อสุกมีสีแดงคล้ำ ออกดอกราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พบตามป่าภูเขาหินปูนสูงๆและมีแดดจัดๆ ต้นที่อายุมากแก่นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง เรียกแก่นสีแดงว่า จันทน์แดง เมื่อแก่นเป็นสีแดงเต็มต้น ต้นจะค่อยๆโทรมและตาย

 

ลักษณะวิสัย

 

เปลือกลำต้น

 

เปลือกลำต้น

 

ใบ

 

ช่อดอก

 

ช่อดอก

 

ช่อดอก

 

ผล

 

ผล

 

ผล

 

ช่อผล

 

ผล

 

สรรพคุณ    
              ตำรายาไทย  ใช้  แก่น ที่มีเชื้อราลง จนทำให้แก่นมีสีแดงและมีกลิ่นหอม  มีรสขมเย็น ฝาดเล็กน้อย แก้พิษไข้ภายนอกและภายใน แก้ไข้ทุกชนิเด แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย แก้ไออันเกิดจากซางและดี แก้ไข้เพื่อดีพิการ บำรุงหัวใจ แก้พิษฝีที่มีอาการอักเสบและปวดบวม แก้บาดแผล แก้เลือดออกตามไรฟัน ฝนทาแก้ฟกบวม

 

ข้อมูลเครื่องยา :           www.thaicrudedrug.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.com

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.com


Copyright © 2010 phargarden.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting