จักรนารายณ์

ชื่อสมุนไพร

จักรนารายณ์

ชื่ออื่นๆ

แป๊ะตำปึง แป๊ะตังปึง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura divaricata (L.) DC.

ชื่อพ้อง

Cacalia hieracioides Willd., Cacalia incana L., Cacalia ovalis Ker Gawl., Gynura auriculata Cass., Gynura glabrata Hook.f., Gynura hemsleyana H.Lév., Gynura incana (L.) Druce, Senecio divaricatus

ชื่อวงศ์

Compositae (Asteraceae)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

          ไม้ล้มลุก หรือเป็นพุ่มเตี้ยเลื้อย มีอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง หรือโค้งตั้งแต่โคนต้นแล้วค่อยตั้งตรงที่ส่วนยอด สูง 30-60 เซนติเมตร ลำต้นมีสีเขียว หรือสีเขียวมีลายสีม่วง ลำต้นเรียบ หรือมีขนนุ่มสั้นๆ ต้นและใบฉ่ำน้ำ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ วงรี หรือรูปหอกกลับ ขนาด 2-15×1.5-5 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้านใบหนา ขอบจักเล็กน้อย ใบฉ่ำน้ำด้านล่างของแผ่นใบ (ท้องใบ) มีสีม่วง ด้านหลังใบมีสีเขียวก้านใบยาว 0.5-4 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ดอก ออกเป็นช่อแบบกระจุกแน่น มีดอกย่อย กลีบดอกสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.5-2 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 1-15 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบประดับเล็กๆ รูปแถบ หรือเป็นเส้น รอบกลีบเลี้ยงหลายอัน ดูคล้ายเป็นกลีบเลี้ยงวงนอก มีวงใบประดับรองรับช่อดอกรูปคล้ายระฆัง ขนาด 8-10×6-8 มิลลิเมตร ดอกย่อยสีเหลืองส้ม วงกลีบดอกขนาด 11-15 มิลลิเมตร หลอดกลีบดอกแคบ ยาว 9-10 มิลลิเมตร ผลแห้งเมล็ดล่อน สีน้ำตาล รูปทรงกระบอก ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร มีขนประปราย  มี pappus (กลีบเลี้ยงของดอกย่อยที่เปลี่ยนรูปร่างไป และติดอยู่กับผล) สีขาว ลักษณะเป็นขนอ่อนนุ่มคล้ายเส้นไหม ขนาด 10-12 มิลลิเมตร ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พบที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2800 เมตร

 

                                                       

                                                                                                                               ลักษณะวิสัย

 

                                                       

                                                                                                                             ลำต้น และใบ

 

                                                            

                                                                                                                                ใบ

 

                                                        

                                                                                                                                  ใบ

 

                                                            

                                                                                                                               ดอก

 

                                                            

                                                                                                                                ดอก

 

                                                        

                                                                                                                                ดอก

 

                                                        

                                                                                                                                ผล

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ใบ ใบสดเป็นยาเย็น ตำผสมสุราพอกปิดฝี แก้ปวด ทำให้เย็น ดับพิษไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แก้ฟกบวม แก้พิษอักเสบทุกชนิด แก้ปวดหัวลำมะลอก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้พิษตะขาบ แมลงป่องต่อย ดูดถอนพิษได้ดีมาก เป็นยาถอนพิษทุกชนิด โดยตำให้ละเอียดผสมกับสุรา นำมาพอกวันละ 2-3 ครั้ง

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

         ทดสอบในหลอดทดลองโดยใช้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของจักรนารายณ์ พบว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ angiotensin converting enzyme (ACE) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.37±0.07 mg/ml (เอนไซม์ ACE ทำหน้าที่เปลี่ยนสารในร่างกายที่ชื่อ angiotensin I ให้เป็น angiotension II ซึ่งสาร angiotensin II จะทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น) และแสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระดับปานกลาง โดยสามารถยับยั้งเอนไซม์ α-amylase (เอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้ง และไกลโคเจน ให้เป็นน้ำตาลมอลโทส และกลูโคส) ได้ 47.5% ที่ความเข้มข้น 1.25 mg/ml โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 1.36±0.11 mg/ml (p < 0.05) (ยามาตรฐาน acarboseขนาด 50 μg/ml ยับยั้งได้ 54%) และยับยั้งเอนไซม์ α-glycosidase (เอนไซม์ที่ย่อยน้ำตาลที่มีพันธะ α-glycosidic ให้ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว) ได้ 38.9% ที่ความเข้มข้น 1.25 mg/ml โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 2.17±0.09mg/ml (p < 0.05) (ยามาตรฐาน acarbose ขนาด 0.2 mg/ml ยับยั้งได้ 47%) ซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ จะทำให้ชะลอการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และชะลอการเพิ่มของระดับน้ำตาลในเลือด  โดยสรุปสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของจักรนารายณ์ มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดความดันโลหิตได้เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง (Wu, et al., 2011)

 

เอกสารอ้างอิง:

Wu T, Zhou X, Deng Y, Jing Q, Li M, Yuan L. In vitro studies of Gynura divaricata (L.) DC extracts as inhibitors of key enzymes relevant for type 2 diabetes and hypertension. J Ethnopharmacology. 2011; 136(2):305-308.


Copyright © 2010 phargarden.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting