ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : กอกกัน (อีสาน) มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) มะเลื่อม (จันทบุรี, พิษณุโลก) มะกอกเลือด (ใต้) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี) มะเกิ้ม (เหนือ) มักเหลี่ยม (จันทบุรี) มะเหลี่ยม (นครราชสีมา) มะเหลี่ยมหิน (มหาสารคาม)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium sabulatum Guillaumin

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร ลำต้นตั้งตรง เรือนยอดกลม เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงเทาแก่

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สารภีน้ำ (ภาคกลาง) สมอพิพ่าย(ระยอง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus hygrophilus Kurz.

คำอธิบาย : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก พบขึ้นตามริมน้ำ ตามชายฝั่งทะเล ตามป่าโกงกาง ป่าพรุ ต้นสูง 3-12 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาล

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : กอกกุก กูก กอกเขา กอกหมอง ไพแช มะกอกบ้าน กราไพ้ย ไพ้ย ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นกลม ตั้งตรง เปลือกสีเทา หนา เรียบ เปลือก ใบ และผล มีกลิ่นหอม

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : กระทายเหิน มหาหงส์ หางหงส์ (กลาง), ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ (แม่ฮ่องสอน)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedychium coronarium J. Koenig

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-1.5 เมตร ลำต้นเหนือพื้นดิน กลม สีเขียว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocha kirkii Oliv

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม สูง 1-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายใบมน ปลายมีติ่งหนาม โคนใบเรียวสอบหรือคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบหนา ขอบเรียบหรือจักเป็นติ่งหนามขนาดเท่าๆ กัน เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง (ฉาน ภาคเหนือ) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เบโก (มาเลย์ นราธิวาส)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum (L.) Kurz

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น กึ่งผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ สูง 5-12 เมตร เรือนยอดเล็ก กิ่งเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านน้อย ต้นที่มีอายุน้อยมีกิ่งใหญ่ตรงกลางกิ่งเดียว

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ข่อย (สน);มือเสือ (สระบุรี);ข่อยหิน พุดผา สามพันตา (อุบลราชธานี);ปัดหิน ข่อยโคก ข่อยด่าน...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia saxatilis Geddes

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก กิ่งก้านตั้งฉากกับลำต้น สูง 2-4 เมตร เปลือกต้นสีขาวนวล ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉาก รูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมใบหอกกลับ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : หัสคุณใหญ่ ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี); สรรพคุณ (สงขลา); หัสคุณเทศ (พังงา); โมกเกี้ย(สระบุรี); โมกเตี้ย (สระบุรี ภาคใต้); โมกนั่ง (ภาคเหนือ); พุดน้ำ พุดป่า นมราชสีห์ นมเสือ น้ำนมเสือ พุดทอง พุดนา มูกน้อย มูกนิ่ง มูกนั่ง โมกน้อย...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena curtisii King et Gamble

คำอธิบาย : เป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 1-2 เมตร เปลือกสีเทา แตกเป็นสะเก็ด ลำต้นมีกิ่งก้านไม่มาก มีน้ำยางสีขาวขุ่นเมื่อหักตามลำต้น

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ลังพิสา(ตราด) ทุลังกาสา รวมใหญ่ (ชุมพร) ตาปลา ราม จิงจำ จ้ำก้อง มาตาอาแย ปือนา...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : พลอง (นครศรีธรรมราช) พลองใบเอียด (ตรัง) กำชำ (ใต้) พลองแก้มอ้น ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Memecylon myrsinoides Blume

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก หรือไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 3-8 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือขอบขนานแกมใบหอก

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Copyright © 2010 phargarden.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting