อยากทราบค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกคอลลาเจนที่บำรุงกระดูก ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมหรือแก้ปวดได้ไหม และขอคำแนะนำในการรักษาข้อเข่าค่ะแพรวพราว
04-03-2022 20:32:02 น.
ดู 1126 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง
อายุ 65 ปี - เดือน
น้ำหนัก 50 กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากความผิดปกติจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งโครงสร้างและการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อต่อที่มีความผิดปกติ แลพการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น ภาวะอ้วนดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัม/ตารางเมตร เคยมีประวัติบาดเจ็บที่ข้อเข่า เป็นต้น

จากแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมแนะนำให้มีการรักษาอยู่ 2 แนวทางคือ

1. การรักษาด้วยการไม่ใช้ยา แนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น การลดน้ำหนัก การสวมสนับเข่าแกนเหล็กด้านข้าง หรือใช้อุปกรณ์พยุงเข่า กายบริหารแบบใช้ออกซิเจนและแรงกระแทกต่ำ เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน การออกกำลังในน้ำ เพื่อป้องกันแรงที่กระทำต่อข้อเข่ามากเกินไป กายบริหารงอเหยียดข้อเข่าเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อ กายบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาเพื่อให้กล้ามเนื้อช่วยลดแรงกระทำต่อข้อเข่า หรือทำการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดของข้อเข่าได้

2. การรักษาด้วยการใช้ยา แนะนำให้ใช้ยาบรรเทาอาการปวดในกลุ่มที่เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ การใช้ยาในกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น  การใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าข้อ การฉีดน้ำไขข้อเทียม และการใช้กลูโคซามีน อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สำหรับการใช้ Collagen ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม


คำสำคัญ : Collagen โรคข้อเข่าเสื่อม แก้ปวด
ผู้ตอบ :
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 07-03-2022 10:05:35
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
2 วัน 13 ชั่วโมง 33 นาที 33 วินาที

อ้างอิง
1. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee
2. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee) สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version