ยาแก้ปวดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งทานยาควบคุมความดัน


ยาประจำตัว

  • Glipizide
  • Metformin
  • Losartan
  • Simvastatin
  • Aspirin 

ยาที่แพ้

  •  Norfloxacin

อาการ

ปวดหัวเข่าเป็น ๆ หาย ๆ บางครั้งปวดมากจนยืนไม่ได้ มีอาการเข่าเสื่อมร่วม

ปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษา

กรณีที่1 ไม่กินแอสไพริน

กรณีที่2 กินแอสไพรินประจำ

อยากทราบว่าหากต้องการกินยาแก้ปวดหัวเข่าจะสามารถกินยาตัวใดได้บ้าง และมีข้อควรระวังอะไรหรือไม่


Paweena
24-11-2021 20:35:02 น.
ดู 920 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง
อายุ 65 ปี - เดือน
น้ำหนัก 56 กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ยาแก้ปวดหัวเข่า โดยทั่วไปอาการปวดเข่ามักเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งหากเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้

ตามแนวทางการรักษาของ american college of Rheumatology (ACR) ได้แนะนำการรักษาทั้งแบบไม่ใช้ยา และการใช้ยา

ซึ่งหากจะใช้ยาในกรณีข้อเข่าเสื่อมแล้วปวด ยาที่สามารถเลือกใช้ได้คือ  ยากลุ่ม NSAIDs ทั้งแบบ oral และ topical  หรือใช้ยาฉีดเข้าข้อ (Intra-articular injection) ซึ่งเป็น corticosteroids ในผู้ป่วยรายนี้ มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ได้รับยา Glipizide /Metformin/Losartan/Simvastatin/ Aspirin หากจะให้ปลอดภัยอาจจะใช้ยากลุ่ม topical NSAIDs ก่อน หากต้องการรับประทานอาจจะรับประทานยากลุ่ม NSAIDs ระยะสั้นได้ (กรณีไม่มีโรคไตเรื้อรัง) ซึ่งควรให้ห่างจาก aspirin ตาม The US FDA แนะน้าว่า single-dose ibuprofen 400 mg ควรทานก่อนให้ aspirin 8 ชม. หรือให้ ibuprofen หลัง aspirin ห่างกัน 2 ชม. ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามอาจจะเลือกยาอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น paracetamol เป็นต้น


คำสำคัญ : aspirin osteoarthritis NSAIDs
ผู้ตอบ :
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 27-11-2021 17:03:20
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
2 วัน 20 ชั่วโมง 28 นาที 18 วินาที

อ้างอิง
Jason Ellison ,William Dager. Recent FDA Warning of the Concomitant Use of Aspirin and Ibuprofen and the Effects on Platelet Aggregation. Preventive Cardiology. 2007; 10(2):61-63.
1Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al.. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020; 72(2):149-162.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version