ถ้าผู้หญิงเป็นกรวยไตอักเสบแบบcomplicatedแล้วเกิดAKIสามารถให้ceftriaxoneได้หรือไม่ และ AKIสามารถเกิดจากceftriaxoneได้หรือไม่อย่างไร


ผู้ป่วยหญิงมาด้วยอาการกรวยไตอักเสบแล้วเกิดAKI(ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคไต)แล้วได้รับยาceftriaxone 2 g iv ถือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และ ถ้าหากผู้ป่วยเป็นกรวยไตอักเสบแล้วได้รับยา ceftriaxone ทำให้เกิดAKIได้หรือไม่อย่างไร


กี้
30-09-2021 11:39:30 น.
ดู 909 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ผู้ป่วยหญิงมาด้วยอาการกรวยไตอักเสบแล้วเกิดAKI(ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคไต)แล้วได้รับยาceftriaxone 2 g iv ถือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และ ถ้าหากผู้ป่วยเป็นกรวยไตอักเสบแล้วได้รับยา ceftriaxone ทำให้เกิดAKIได้หรือไม่อย่างไร

ตอบคำถามเรื่อง

1. ผู้ป่วยหญิงมาด้วยอาการกรวยไตอักเสบแล้วเกิดAKI(ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคไต)แล้วได้รับยาceftriaxone 2 g iv ถือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร? 

: สามารถใช้ยา ceftriaxone ในผู้ป่วยกรวยไตอักเสบ (pyelonephritis) ได้ แต่ขนาดยาที่แนะนำคือ ceftriaxone 1 g iv OD 5-14 วัน 

2. ยา ceftriaxone ทำให้เกิดAKIได้หรือไม่อย่างไร? 

: มีรายงานการเกิด urolithiasis (นิ่วในไต) โดย ceftriaxone ละลายน้ำได้ sodium salt ซึ่งสามารถจับ calcium ions เกิดเป็น poorly soluble ceftriaxone–calcium salt ซึ่งสามารถตกตะกอนที่ทางเดินปัสสาวะได้ (also known as urolithiasis) เป็นชนิด post-renal acute renal failure (PARF) จากการใช้ยา ceftriaxone ได้ ซึ่งสามารถทำให้ anuria, bilateral renal colic ได้ ซึ่งต้องประเมินสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันร่วมด้วย 

Download File แนบ

1. Ceftriaxone Calcium Crystals Induce Acute Kidney Injury by NLRP3-Mediated Inflammation and Oxidative Stress Injury

คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 05-10-2021 13:48:42
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
5 วัน 2 ชั่วโมง 9 นาที 12 วินาที

อ้างอิง
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpt.12358
2. Zhang Yifan,1 Ning Benxiang,2 Xu Zheng,1 Xu Luwei,1 Zhou Liuhua ,1 Ge Yuzheng,1 and Jia Ruipeng. Ceftriaxone Calcium Crystals Induce Acute Kidney Injury by NLRP3-Mediated Inflammation and Oxidative Stress Injury. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020, 1-13.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version