การบริหารการฉีดยา


เรียนท่านอาจารย์,

ในกรณีที่ต้องบริหารการฉีดยาให้กับผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อน ยาที่จะให้มี

1) ยาลดการปวดเกร็งในช่องท้อง ( Buscopan 20 mg/amp )

2) ยาลดกรด ( Omeprazole 40 mg/amp ) 

3) ยาแก้คลื่นไส้ ( Plasil 10 mg/amp ) 

ควรจะบริหารการฉีดอย่างไร

หมายเหตุ : ผู้ป่วยแพ้ยาคลายกล้ามเนื้อ Myospa ยา indomethacin และ propranolol จะใช้ยาฉีด 3 ตัวบนได้ไหมครับ

ขอบคุณมากครับ


Sapthawee
11-09-2021 14:05:29 น.
ดู 915 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง
อายุ 48 ปี 2 เดือน
น้ำหนัก 45 กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


1. วิธีบริหารยา

hyoscyamine (Buscopan) 1 ampoule (20 mg) ฉีด IM หรือ IV กรณีฉีด IV ให้ bolus ช้าๆ โดยสามารถเจือจางได้ด้วย dextrose หรือ normal saline

metoclopramide (Plasil) 10 mg ฉีด IM/IV กรณี IV bolus ให้ช้าๆ ไม่น้อยกว่า 3 นาที 

omeprazole 1 vial ให้ละลายด้วยตัวทำละลาย 5 ml แล้วจึงเจือจางด้วย normal saline 100 ml หยดยานาน 20-30 นาที

การบริหารยาไม่ควรผสมยาทั้งสามชนิดเข้าด้วยกัน แต่ควรฉีดทีละชนิด

2. กรณีแพ้ยา Myospa (orphenadrine+paracetamol), indomethacin, และ propranolol ไม่มีข้อห้ามใช้ยาทั้งสามชนิดข้างต้น


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 11-09-2021 15:44:24
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 ชั่วโมง 38 นาที 55 วินาที

อ้างอิง

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version