รบกวนช่วย iden ยาค่ะ ผู้ป่วยบอกว่าใช้สำหรับแก้อาการปวดค่ะ
Lalita
13-01-2019 15:45:27 น.
ดู 134 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


จากการค้นหาฐานข้อมูล MIMs thailand และ ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย : ไม่พบลักษณะที่คล้ายคลึงกับยาในรูปภาพ

ได้สอบถามจากผู้เชียวชาญ ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี จ.ศรีสะเกษ และร้านยาสัจจะ จ.อุบลราชธานี ได้ข้อมูลตามนี้

1. แคปซูลสีเหลือง piroxicam

2. เม็ดกลมสีขาว อาจจะเป็น sodamint หรือ vitamin B1 

3. เม็ดกลมสีส้ม อาจเป็นยาแก้ปวด paracetamol ร่วมกับ orphenadrine หรือ indomethacin

โดยทั้งนี้มีอาจพิจารณาข้อมูลในส่วนวิธีการบริหารยาเพิ่มเติม

 

อาจารย์ผู้ร่วมสืบค้น ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา,รศ. ดร. ธีราพร สุภาพันธุ์, อ. ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 15-01-2019 11:33:37
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 วัน 19 ชั่วโมง 48 นาที 10 วินาที

อ้างอิง

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version