ต้องการทราบชนิดยา
SunU2
29-11-2018 22:38:50 น.
ดู 69 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ลำดับที่

ลักษณะยา

ชื่อการค้า

ชื่อสามัญ

ข้อบ่งใช้

บริษัทยา

แหล่งที่มา

1

Halox®

haloperidol

antipsychotic

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

 

ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย โดย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

 

Zopam®

Diazepam

Antianxiety

Antixiolytics

 

บริษัท ฟาร์มาสัน แล็บ

 

PN Dex 2010 (Psychotropic & Narcotics index 2010)

3

Vit B 1-6-12

Vit B 1-6-12

บำบัดและรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบปลายประสาท

บริษัท medifive

สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน จากเว็บไซต์ http://www.dmhweb.dmh.go.th/jvsk/cpsy2/HosMed3.htm


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 30-11-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
16 ชั่วโมง 21 นาที 10 วินาที

อ้างอิง
เอกสารอ้างอิง:
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลใน ประเทศไทย [Internet]. [updated 22 พฤศจิกายน 2558; cited 3 เมษายน 2560]. Available from: http://www.phar.ubu.ac.th/drugiden/
2. MIMs Thailand.com. Image Advanced Search [Internet]. c2017 - [cited 2017April 3]. Available from: http://mims.com/thailand/image/advancedsearch
3. Drug .com know more be sure. Pill identification [internet].2017 [cited 2017 April 2]. Available from: https://www.drugs.com/pill_identification.html
4. กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานอาหารและยา.รูปแบบเภสัชภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ ประเทศไทย[Internet].2010.[cited 2017 April 2]. Available from: http://narcotic.fda.moph.go.th/editor/data/files/narcotic/docs/PNdex2010-resize.pdf
5. สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน [Internet].[cited 2017 April 2] Available from: http://www.dmhweb.dmh.go.th/jvsk/cpsy2/HosMed3.htm
นักศึกษาร่วมสืบค้น

ดร.ทิภาดา สามสีทอง

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version