สอบถามประสิทธิภาพการให้ยา meropenam แบบ extended infusion และ continuous infusionแนน
29-11-2018 21:14:03 น.
ดู 52 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


เนื่องจากยา meropenem มีการออกฤทธิ์แบบ time dependent pharmacodynamic การให้ยารูปแบบ continuous infusion จะทำให้ช่วงเวลาที่ระดับยาอยู่เหนือ MIC อยู่นานมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ MIC ของเชื้อ จึงไม่ควรใช้ในกรณีที่มีเชื้อดื้อยา


คำสำคัญ : Meropenem, Extended infusion, Continuous infusion
ผู้ตอบ :
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 30-11-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
17 ชั่วโมง 45 นาที 57 วินาที

อ้างอิง
-
นักศึกษาร่วมสืบค้น

อ.วันนิศา ดงใต้

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version